18:00–18:20
Sarkoidoza — choroba wielonarządowa
prof. dr hab. n. med. Anna Dubaniewicz
więcej szczegółów
18:20–18:40
Postępowanie diagnostyczne w sarkoidozie. Podsumowanie Zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Płuc   
 
prof. dr hab. n. med. Anna Dubaniewicz
więcej szczegółów
18:40–19:00
Co nowego w diagnostyce sarkoidozy serca?
lek. Jadwiga Fijałkowska
więcej szczegółów
19:00–19:05 Przerwa
19:05–19:25
Leczenie sarkoidozy: Kto? Kiedy? Jak?
dr n. med. Elżbieta Puścińska
więcej szczegółów
19:25–19:45
Szczepienia przeciw grypie w sarkoidozie w dobie pandemii COVID-19
dr n. med. Paweł Grzesiowski
więcej szczegółów
19:45–20:15
Dyskusja
 
18:00–18:20
Choroby śródmiąższowe płuc w dobie pandemii COVID-19
prof. UM w Łodzi dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski
więcej szczegółów
18:20–18:40
Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim.
Śródmiąższowa choroba płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej okiem reumatologa
prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka
więcej szczegółów
18:40–19:00
Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim. Leczenie włóknienia płuc w przebiegu chorób tkanki łącznej – skuteczność nintedanibu z perspektywy pulmonologa
prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora
więcej szczegółów
19:00–19:05 Przerwa
19:05–19:25
Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim. Nintedanib w terapii idiopatycznego włóknienia płuc: skuteczność i bezpieczeństwo w codziennej praktyce  

 
dr hab. n. med. Katarzyna Górska
więcej szczegółów
19:25–19:45
Wykład sponsorowany firmy Roche. Pirfenidon w długoterminowej perspektywie leczenia chorych na idiopatyczne włóknienie płuc
 
prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
więcej szczegółów
19:45–20:15
Dyskusja
 
Copyrights © 2021 Via Medica