Sala konferencyjna
18:0018:05
Przywitanie
5 min
18:0518:25
Wykład sponsorowany firmy Roche: Długoterminowe doświadczenia w
stosowaniu pirfenidonu w leczeniu IPF — przypadek pacjenta
 
dr n. med. Amelia Szymanowska-Narloch
20 min
18:2519:35
Sesja pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim: Nintedanib: jeden lek — trzy wskazania
 
Moderator sesji: prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
70 min

18:25 - 18:30

Wstęp prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem

18:30 - 18:50

Nintedanib w leczeniu IPF — polskie obserwacje kliniczne: doświadczenia własne
 
dr hab. n. med. Sebastian Majewski, prof. UM w Łodzi

18:50 - 19:10

Opcje terapeutyczne w leczeniu włóknienia płuc w przebiegu chorób tkanki łącznej prof. KAAFM, dr hab. n. med. Bogdan Batko

19:10 - 19:30

Wpływ rehabilitacji oddechowej na jakość życia i funkcjonowanie chorych na śródmiąższowe choroby płuc dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski

19:30 - 19:35

Pytania i dyskusja
19:3519:55
Czy wskazania do przeszczepu płuc się zmieniły? dr hab. n. med. Sławomir Żegleń
20 min
19:5520:25
Dyskusja
30 min
Sala konferencyjna
18:0518:25
Sarkoidoza w dobie pandemii COVID-19 prof. dr hab. n. med. Anna Dubaniewicz
20 min
18:2519:05
Sarkoidoza: za czy przeciw zaleceniom Amerykańskiego i Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Płuc?
 
prof. dr hab. n. med. Anna Dubaniewicz
40 min
19:0519:25
Rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące leczenia sarkoidozy w 2021 roku
 
prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora
20 min
19:2519:45
Wykład objęty grantem naukowym firmy Boehringer Ingelheim: Nintedanib w IV fazie sarkoidozy — przypadek pacjenta dr n. med. Amelia Szymanowska-Narloch
20 min
19:4520:15
Dyskusja
30 min
Copyrights © 2022 Via Medica